logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

เก็บเงินล้านแรก ใครว่ายาก!

Daol เก็บเงิน ‘ล้านแรก’ ใครว่ายาก!

หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า “เงินเก็บล้านแรก” เป็นเรื่องยาก

บลจ.ดาโอ ว่าไม่ยากนะ แต่!! ต้องมีการวางแผนและรู้จักการลงทุนที่ดีที่ให้ผลตอบแทนที่งอกเงย!

สิ่งสำคัญที่เพื่อนๆ ต้องมีคือ วินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้ว เราควรมีการแบ่งเงินออกมาเป็น 3 ส่วน คือ 1.ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2. เงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉิน 3. เงินลงทุน (แนะนำ 10-30% ของเงินเดือน) เพื่อให้เงินลงทุนนี้ไปทำงานต่อจากเราเอง

วางแผนพิชิต ‘เงินเก็บล้านแรก’

เพื่อให้ถึงเป้าหมายล้านแรกตามที่ตั้งไว้ เพื่อน ๆ สามารถทยอยเก็บเงินได้ แต่ในช่วงระยะเวลาอันจำกัด อาจจะต้องมีการกระจายการลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวดเร็วยิ่งขึ้น! แต่เพื่อนๆ ต้องยอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่สูงขึ้นตามมาด้วยเหมือนกัน


ขอแนะนำกองทุน DAOL-GTECH (ระดับความเสี่ยง: 7) คือกองทุนหุ้นเทคโนโลยี ที่มีนโยบายเน้นการลงทุนไปที่หุ้นผู้นำเทคโนโลยี ที่มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่สูงและมีกระแสเงินสดที่ไหลอย่างสม่ำเสมอ โดยกองทุนนี้ เป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักอย่าง POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND แม้ความเสี่ยงของกองทุนนี้จะสูง แต่ บลจ.ดาโอ มองว่าหุ้นกลุ่ม Big-Tech นี้มีศักยภาพในการเติบโตได้ในระยะยาว

การลงทุนแม้จะมีความเสี่ยง แต่ก็ดีกว่าการเก็บเงินเอาไว้เฉย ๆ ไม่มีการเติบโต เงินเก็บล้านแรกจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านั้น บลจ.ดาโอ มองว่าขึ้นอยู่กับการวางแผนค่าใช้จ่ายและการกระจายการลงทุนในแนวทางที่เหมาะสม

“เลือกกองที่ใช่...ในแบบที่คุณชอบ” สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในหุ้น Growth ได้ในระยะยาว ผ่านกองทุนรวม DAOL-GTECH ได้แล้ววันนี้! คลิกเลย https://www.daolinvestment.co.th/mutual-fund/equity-fund/DAOL-GTECH

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
บทวิเคราะห์ เพื่อนคู่คิดการลงทุน อื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITALWE INSURANCE

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์