logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

เมื่อ “ธุรกิจน้ำ” กำลังเป็น ธุรกิจรักษ์โลก…

ธุรกิจน้ำธุรกิจโลก 01

เมื่อ “ธุรกิจน้ำ” กำลังเป็น ธุรกิจรักษ์โลก…

.

เพราะ "มหาสมุทร" เป็นสิ่งสำคัญต่อหลายพันล้านชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย หรือช่วยลดภาวะโลกร้อน มหาสมุทรได้ดูดซับความร้อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ โดยการสร้างออกซิเจนและดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ของทั้งโลก ในช่วงหลังๆ ที่ผ่านมา มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นมากในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงจากทั้ง 50 ล้านปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำมันดิบ 

.

เมื่อไม่นานมานี้ทางสหประชาชาติ หรือ UN ได้มีสนธิสัญญาออกมา 2 ฉบับ ได้แก่ “the UN High Seas Treaty” และ “the UN Treaty on Plastics” เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากเลยทีเดียว โดยนโยบาย UN High Seas Treaty มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศต่างๆ รับผิดชอบต่อการทำการประมงในพื้นที่น่านน้ำภายในประเทศตัวเอง

.

ซึ่งสนธิสัญญานี้จะสามารถคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลได้ โดยที่จะสามารถทำการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้แต่ละประเทศที่ทำกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ประเทศนั้นต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดวิธีป้องกัน และควบคุมอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ

.

แต่แน่นอนว่ากฎระเบียบที่พูดถึงยังคงมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้ครอบคลุมไปถึงมหาสมุทรชั้นลึกและยังไม่ได้บังคับใช้ในอีกหลายประเทศที่เผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน เนื่องจากการฟื้นฟูและป้องกันสภาพมหาสมุทรเป็นสิ่งที่ต้องขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐในเรื่องของเงินทุนจำนวนมาก และต้องทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน

.

ถึงแม้ว่าความพยายามในการฟื้นฟูดูแลสภาพน้ำในช่วงที่ผ่านมาจะมีความติดขัดขึ้นมาก แต่ก็เห็นได้ถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาจากหลายหน่วยงานไม่น้อยเลย และยังเห็นถึงช่องว่างอีกมากที่สามารถทำเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้ในอนาคตอีกด้วย 

.

จากการที่ทั้งโลกหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพน้ำมากขึ้น แน่นอนว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดดูแลฟื้นฟูสภาพน้ำตั้งแต่การผลิต พัฒนา ไปจนถึงการบำบัด จึงมีศักยภาพในการเติบโตได้สูงอีกมากในอนาคต ดังนั้นการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในระยะยาว เพราะความพยายามในการพัฒนาของรัฐบาลในหลายประเทศนั้นก็ได้มุ่งเป้าไปในระยะยาวเช่นเดียวกัน

.

บลจ.ดาโอ ขอแนะนำ กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ (DAOL-AQUA) เน้นลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ มีการคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่ดี และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนกับธุรกิจน้ำได้

.

รู้จักกองทุน DAOL-AQUA ให้มากขึ้น :  

.

👉🏻 เปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ.ดาโอ

👉🏻 DAOL Contact Center : 02 351 1800 กด 2

👉🏻  

👉🏻 LINE ID : @daolinvestment หรือ  

.

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

❗️เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงิน ลงทุนเริ่มแรกได้

❗️สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บลจ. ดาโอ) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนคืนของ บลจ.ดาโอ

.

Source: The ocean – Worthy of investor attention, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT as of 5 June 2023

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
บทวิเคราะห์ เพื่อนคู่คิดการลงทุน อื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITALWE INSURANCE

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์