ติดตามข้อมูลการลงทุน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา
ดูข้อมูลได้ทั้งกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

สะดวกปลอดภัยด้วยระบบ Single Sign on (SSO)
เข้าใช้งานในแพลตฟอร์ม และ Streaming Fund+
             ด้วย "รหัสผู้ใช้งาน" "รหัสผ่าน" และ"รหัส PIN" ชุดเดียวกันได้