logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

ลดหย่อนภาษีแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

Daol Content 3 of Dec 2022

 

สิ้นปีกลับมาอีกครั้ง หนึ่งในเรื่องที่ต้องจัดการและเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้มีรายได้คือเรื่อง “ภาษี” นั่นเอง หลาย ๆ คนโดยเฉพาะเหล่า New Jobber อาจจะยังไม่ทราบ แต่ในปัจจุบันเพื่อน ๆ มีทางเลือกในการลดหย่อนภาษีได้ถึง 4 แบบด้วยกัน!

แต่ละแบบเป็นอย่างไร แล้วแบบไหนกันที่จะเหมาะกับเพื่อน ๆ แต่ละคน วันนี้มาลองดูกัน!

 

1. สิทธิลดหย่อนส่วนตัวหรือครอบครัว

ประกอบด้วยค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนฝากครรภ์คลอดบุตร ค่าลดหย่อนบุตร ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตนเองและคู่สมรส และค่าลดหย่อนกรณีอุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ ส่วนนี้ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนเข้าเงื่อนไขที่กล่าวไปข้างต้น ก็สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ เมื่อทำการยื่นแบบประจำปี

 

2. สิทธิลดหย่อนจากเงินบริจาค

ด้านเงินลดหย่อนจากการบริจาคจะประกอบไปด้วย เงินบริจาคทั่วไป เงินบริจาคเพื่อการศึกษา และเงินบริจาคให้พรรคการเมือง เพื่อน ๆ บริจาคแบบไหนก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปีนั้น ๆ ได้ครับ แต่การบริจาคอาจจะต้องมีหลักฐานการบริจาคให้ชัดเจนและตรวจสอบว่ามูลนิธิหรือหน่วยงานที่บริจาคเป็นองค์กรที่สามารถนำเงินบริจาคมาลดหย่อนได้หรือไม่

 

3. สิทธิลดหย่อนจากเบี้ยประกัน

ในการทำประกันส่วนเบี้ยประกันก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดยประกอบด้วยประกัน 4 ประเภท คือ ประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

 

4. สิทธิลดหย่อนจากการออมและลงทุน

ด้านการออมหรือลงทุนก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น การออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลงทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เงินลงทุนธุรกิจ Social Enterprise หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และสุดท้ายคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

โดยการประหยัดภาษีผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนเพื่อการเกษียณอายุ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

การลงทุนผ่าน RMF นั้นจะมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อน ๆ จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้


ซึ่งทาง บลจ.ดาโอ นั้น มีกองทุน RMF ให้คุณเลือกถึง ‘3 กองทุน 3 นโยบาย’ ไม่ว่าจะเป็น

DAOL-MONYRMF (ระดับความเสี่ยง: 2) ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดี ความผันผวนต่ำ
DAOL-GLOBALEQRMF (ระดับความเสี่ยง: 6) ลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่ชั้นนำทั่วโลก
DAOL-GOLDRMF (ระดับความเสี่ยง: 7) ลงทุนในทองคำ โลหะเงิน หุ้นเหมืองเงิน และเหมืองทอง

ที่พร้อมสอดรับทุกความต้องการของคุณ เพราะเราเชื่อว่าต้องมีสักกองทุนของเรา ที่ตรงใจคุณ!

 

ดูเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF คลิกเลยที่

“เลือกกองที่ใช่...ในแบบที่คุณชอบ”

เริ่มเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ 

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้

#DAOL #กองทุนรวม #AssetManagement #DAOLINVESTMENT #เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ #LikeAFriend #RMF

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
บทวิเคราะห์ เพื่อนคู่คิดการลงทุน อื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์