logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอ?

322101625 1747129835672811 9079197485124452203 N

"มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอ?"
เพื่อน ๆ อาจจะเคยได้ยินคำถามนี้อยู่บ่อย ๆ คำตอบของคำถามอาจจะมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก
ประการแรกคือ คุณหาเงินได้เท่าไหร่ ประการที่สองคือ คุณใช้เงินมากน้อยเพียงใด และประการสุดท้ายคือ คุณหาเงินอย่างไร ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้มีผลต่อคำว่า “พอ” ในด้านการเงินทั้งสิ้น
.
เราต่างทราบดีว่าการที่คุณสามารถมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ย่อมจะบอกว่ามันเพียงพอต่อการใช้ชีวิต แต่การเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอาจจะไม่ “พอ” สำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการได้มาซึ่งรายได้ เพื่อน ๆ สามารถหาได้จาก 2 ส่วนหลัก คือ การใช้กายทำงานและการใช้เงินทำงาน

การใช้กายทำงาน
แม้เพื่อน ๆ จะมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย แต่อาจจะต้องแลกมาซึ่งการทำงานหนัก ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการทำงานเพื่อหาเงินหรือต้องเสียสละเวลาสำหรับบางเรื่องเพื่องาน ทำให้แม้ว่าเพื่อน ๆ จะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแต่มันอาจจะยังไม่พอที่จะใช้ในชีวิตได้

การให้เงินทำงาน
ในช่วงเริ่มต้น เพื่อน ๆ อาจจะมีรายได้จากส่วนนี้ไม่มาก เนื่องจากช่วงแรกของการออม เงินออมอาจจะยังไม่มาก ดอกผลของการลงทุนอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แต่เมื่อลงทุนต่อเนื่อง ดอกผลของการลงทุนสามารถนำไปลงทุนต่อ และเมื่อถึงจุดที่รายได้จากการให้เงินทำงาน “มากกว่า” ค่าใช้จ่ายที่เพื่อน ๆ มี จุดนี้เราจะเรียกว่า “อิสระภาพทางการเงิน” คือการที่เพื่อน ๆ ไม่ต้องใช้กายทำงานก็สามารถมีเงินเพียงพอในการใช้ชีวิต!

ดีใช่ไหม? กับการมี “อิสระภาพทางการเงิน” ให้เงินทำงานเพิ่มพูนเงินออมด้วยเงินลงทุน และลดการทำงานลง ใช้เวลากับเรื่องที่เพื่อน ๆ ชอบได้มากขึ้น ซึ่งเพื่อน ๆ ที่ออมเร็วก็จะมีโอกาสไปถึงเป้าหมายของการมี “อิสระภาพทางการเงิน” ได้เร็วกว่า

ดังนั้น เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้! โดยสามารถเริ่มลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านกองทุนรวม ใช้เงินเริ่มต้นน้อย มีทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยบริหารกองทุนให้

เริ่มเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ 


“เลือกกองที่ใช่...ในแบบที่คุณชอบ” เลือกออมก่อน ได้เปรียบก่อน ผ่านกองทุนรวม

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

#DAOL #กองทุนรวม #AssetManagement #DAOLINVESTMENT #เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ 

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
บทวิเคราะห์ เพื่อนคู่คิดการลงทุน อื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITALWE INSURANCE

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์