logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

ทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องออมเงิน?

มนุษย์เงินเดือนออมเงิน   22092022

“ใช้แรงทำงานก็ดี แต่ถ้ามีเงินช่วยทำงานก็แจ๋ว”

เพื่อน ๆ กำลังมีรายได้ทางเดียวจากการใช้แรงทำงานหรือเปล่า? ถ้าใช่เพื่อน ๆ ต้องเริ่มคิดแล้วว่ามันจะเพียงพอไหมในยุคที่เรายืนบนความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพที่แข่งขันและยากขึ้นทุกวัน โรคภัยที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญอายุเฉลี่ยที่ยาวขึ้นทำให้เราอาจจะต้องการเงินออมที่มากขึ้น เผื่อในยามจำเป็นและเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุข ที่สำคัญคือการเก็บเงินไว้เฉย ๆ แม้จำนวนจะไม่สูญหายไปแต่อำนาจซื้อของเงินนั้นลดลงทุกวันตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในหลักการลงทุนพื้นฐานคือลงทุนในอะไรก็ได้แค่ให้มีผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ

“ให้เงินทำงานทางเลือกมั่งคั่ง ไม่พังเพราะเงินเฟ้อ”

ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายวิธี เช่น การฝากเงิน การซื้อสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหุ้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อน ๆ ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่าตอบโจทย์ทีเดียว เพราะกองทุนรวมมีทางเลือกที่หลากหลายตามนโยบายการลงทุน มีทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงตามความเหมาะสม และเป้าหมายการลงทุนของเรา เริ่มต้นง่าย ใช้เงินลงทุนไม่สูง ที่สำคัญจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการเงินลงทุนให้กับเรา ทำให้เราโฟกัสการทำงานของตัวเองและให้เงินทำงานเขานั่นเอง

เทคนิคการเริ่มลงทุนกองทุนรวมง่าย ๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน
ตั้งเป้าหมายใช้ชัด เช่นจะไฟท์กับเงินเฟ้อ เช็คสภาพการเงิน “รับ” ลบ “จ่าย” เหลือใช้เก็บออม

รู้จัก DAOL- GLOBALEQRMF ให้มากขึ้น

“เลือกกองที่ใช่...ในแบบที่คุณชอบ”

เลือกลงทุนหุ้นที่แข็งแกร่ง สร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว และลดหย่อนภาษีปลายปีนี้! เลือก “DAOL- GLOBALEQRMF”


รู้จัก 3 กองทุนรวม RMF จาก บลจ.ดาโอ ให้มากขึ้น 

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
  • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

#DAOL #กองทุนรวม #AssetManagement #DAOLINVESTMENT #เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ #LikeAFriend

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
บทวิเคราะห์ เพื่อนคู่คิดการลงทุน อื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์