logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

EdTech เทรนด์การศึกษาแห่งยุค

Daol Geducation Cover

 

การศึกษาและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ในสถานศึกษาเท่านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้คนทั่วโลกจำเป็นต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมในการศึกษามากขึ้น

Educational Technology หรือเรียกสั้นๆว่า EdTech โดย Holon IQ คาดว่า ในปี 2019 – 2025 ตลาด EdTech ของทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ย 16.3% ต่อปี และมีมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เห็นแนวโน้มที่จะนิยมใช้ EdTech กันอย่างแพร่หลายในอนาคต

แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่จากการวิจัยพบว่า 96% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะหันมาใช้งาน EdTech และการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยยิ่งคนในวัยทำงานที่ในปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะทางสำหรับสายการทำงานกันมากขึ้น ทำให้เพื่อนๆ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “Re-Skill” และ “Up-Skill” นั่นเอง

นอกจากนี้ EdTech ยังมีการนำมาใช้ในการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ แต่เทรนด์ EdTech นั้นจะมีรูปแบบไหนบ้าง…มาดูกันเลย

 1. Personalized Learning
  เมื่อแต่ละคนมีความสนใจในเรื่องที่อยากจะเรียนรู้ไม่เหมือนกัน จุดอ่อนเรื่องไหนที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติม ทำให้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาก็ต้องออกแบบมารองรับกับความต้องการนี้ การเรียนการสอนในยุคนี้ก็ต้องทำเพื่อรองรับเป็นรายบุคคลมากขึ้นด้วย
 2. Hybrid Learning
  หลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เครื่องมือ Videoconferencing ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆสถานการศึกษาก็นำมาใช้เป็นสื่อกลางการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่นั่นเอง
 3. Game-based learning
  นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกมที่จะคอยสอดแทรกเนื้อหาสาระลงไปในเกมนั้นๆด้วย ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับเกมพร้อมกับได้ความรู้ เพิ่มทักษะไปในตัวอีกด้วย
 4. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)
  จะมีการสร้าง Virtual model ในการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ เช่น อาชีพนักบินก็จะมีการจำลองฝึกการบินเสมือนจริง หรือแพทย์เฉพาะทางก็มีการนำมาเป็นสื่อกลางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ด้วย

 

หากเพื่อนๆ สนใจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยี บลจ.ดาโอ ขอแนะนำกองทุน DAOL-GEDUCATION (ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง) สร้างโอกาสเติบโตในการศึกษาทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม EdTech ที่มีแนวโน้มเติบโตจาก Education Disruption

 

รู้จักกับกองทุน DAOL-EDUCATION ให้มากขึ้น 

 

💰 เปิดบัญชีออนไลน์ง่าย ๆ ได้แล้ว: https://oa.daolinvestment.co.th/index.html

 

❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

❗️เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงิน ลงทุนเริ่มแรกได้

❗️สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บลจ. ดาโอ) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนคืนของ บลจ.ดาโอ

 

#DAOLINVESTMENT #กองทุนรวม #AssetManagement #เพื่อนคู่คิดทางการเงิน

ที่มา
- Global EdTech market to reach $404B by 2025 - 16.3% CAGR., Holoniq data as of 6 August 2020
- EdTech นวัตกรรมนำเทรนด์ การศึกษาโลก, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- EdTech กระแสแรง อนาคตแห่งการเรียนรู้!!, starfishlabz ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
บทวิเคราะห์ INSIGHTS อื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์