logo
รู้จัก บลจ.ดาโอกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลบริการนักลงทุนเปิดบัญชีsearch
flag-th
share-icon

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF พื้นฐานดี

Rmf Promotion 2024 Web Content

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ก้าวแรกสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ

       การก้าวไปสู่เป้าหมายเกษียณอายุที่มีคุณภาพ นอกจากจะต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบ พร้อมหาวิธีเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ “กองทุน RMF” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่สามารถช่วยให้คุณต่อยอดเงินเก็บไปอีกขั้น ตลอดจนวางแผนเกษียณอายุในแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ อีกทั้งการซื้อกองทุน RMF ยังนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งถือเป็นการช่วยบริหารจัดการเงินและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

       แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน หรือ เลือกซื้อ RMF จากสินทรัพย์ใดเข้ามาไว้ในพอร์ต ลองมาทบทวนทุกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ที่ควรรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกองทุนเพื่อการเกษียณจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ หรือ DAOL INVESTMENT MANAGEMENT กันก่อน


กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) คืออะไร?

       เป็นที่รู้กันดีว่านอกจาก SSF แล้ว กองทุน RMF ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนเพื่อการเกษียณที่หลาย ๆ คนเลือกลงทุนเพื่อวางแผนชีวิตในวัยชราไว้ล่วงหน้า 

       กองทุน RMF ย่อมาจาก “Retirement Mutual Fund” ซึ่งจัดเป็นกองทุนที่สนับสนุนให้คนไทยออมเงินระยะยาว เพื่อใช้วางแผนการเงินในช่วงเกษียณอายุอย่างเป็นระบบ โดยจะมีเงื่อนไขว่า นักลงทุนจะต้องลงทุนในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังจะต้องลงทุนในกองทุนอย่างต่อเนื่อง หากหยุดลงทุนมากกว่า 1 ปีจะถือว่าผิดเงื่อนไข ทำให้ซื้อกองทุน RMF แล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษีนั่นเอง

       หากใครยังไม่เคยลงทุนในกองทุน RMF แนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ DAOL INVESTMENT MANAGEMENT ขอเปรียบเทียบง่าย ๆ ว่า กองทุนนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกองทุนของข้าราชการที่เรียกว่า “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.” หรือถ้าเป็นของภาคเอกชนก็จะเรียกว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund” นั่นเอง


กองทุน RMF ต่างจากกองทุนรวมอื่น ๆ อย่างไร?

        การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่าง RMF เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการลงทุนไปพร้อมกับการออมเงิน เนื่องจากการซื้อ RMF นั้นเป็นการลงทุนระยะยาว มีการกำหนดช่วงเวลาซื้อขาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถอนออก จนทำให้มีเงินไม่เพียงพอไปถึงเป้าหมายเกษียณที่ต้องการ

        กองทุน RMF ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินสำหรับวัยเกษียณ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนผู้ทำงานภาคเอกชน ฟรีแลนซ์ และพนักงานที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund ให้


ข้อดีของการซื้อ RMF ติดไว้ในพอร์ต

        การซื้อกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างวินัยการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินเก็บตอนเกษียณเท่านั้น แต่การซื้อ RMF ยังมาพร้อมข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  1. ช่วยให้วางแผนเก็บเงินและลงทุนระยะยาวได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีวินัยทางการเงิน และเพิ่มเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณ
  2. มีนโยบายให้เลือกลงทุนหลากหลาย เงินลงทุนในกองทุนและกำไรที่ได้จากการซื้อ RMF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 500,000 บาท 
  3. มีกฎเกณฑ์ใหม่ออกมาว่า ในขณะนี้ผู้ลงทุนสามารถซื้อกองทุนรวม RMF โดยไม่มีขั้นต่ำ ซึ่งหากเป็นเกณฑ์เก่านั้นจะกำหนดให้ซื้อ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท

ข้อควรรระวังก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม RMF

        เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ การลงทุนกองทุนเพื่อการเกษียณอย่าง RMF เองก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาให้ดีเช่นกัน 

        นอกจากนี้ นักลงทุนหลายคนอาจเข้าใจว่า การซื้อ RMF นั้นเป็นการลงทุนในกองทุนเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว RMF นั้นเป็นการลงทุนที่มีอยู่ในสินทรัพย์แทบจะทุกประเภท ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลาย บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

        ที่สำคัญ นักลงทุนยังสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน RMF ได้ตลอดตามต้องการ เพียงแต่จะไม่สามารถขายคืนก่อนอายุ 55 ปี หรือ ก่อนระยะเวลาการลงทุนที่กำหนดเท่านั้น

เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF อย่างไรดี?

        การเริ่มต้นลงทุนกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF อย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจน พร้อมวางแผนการเงินให้รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้มีเงินนำมาลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของตนเองติดขัด

        ที่สำคัญ ถึงใครหลายคนจะบอกว่าการลงทุนในกองทุน RMF นั้นค่อนข้างปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ แต่ DAOL INVESTMENT MANAGEMENT อยากให้คิดไว้เสมอว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ความรู้สึก “เสี่ยงมาก” และ “เสี่ยงน้อย” ของแต่ละคนไม่เท่ากัน 

        ดังนั้น เพื่อให้สามารถเลือกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน และสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพื่อเป้าหมายเกษียณที่ต้องการได้ นักลงทุนทุกคนควรตัดสินใจและพิจารณารายละเอียดของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน 

        นอกจากนี้ นักลงทุนยังควรลองถามตัวเองก่อนว่า หากต้องเก็บเงินออมระยะยาวและสามารถใช้ได้เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปนั้น เรามีกำลังและความพร้อมมากพอที่จะทำหรือไม่ เพราะหากเกินกำลัง นอกจากจะเสี่ยงผิดเงื่อนไขแล้ว ก็อาจถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพิ่มอีกก็เป็นได้

        เพียงเท่านี้ ทุกคนก็จะสามารถปูทางสู่แผนเกษียณที่ต้องการผ่านการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่หากอยากเริ่มต้นซื้อกองทุนรวม RMF เพื่อต่อยอดเงินออมไปพร้อมกับการลงทุน แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไร หรือมีกองทุน RMF แล้ว แต่อยากต่อยอดการลงทุนต่อ DAOL INVESTMENT MANAGEMENT มาพร้อมกับทีมงานด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการและแนะนำเรื่องการลงทุน เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนในแบบของตัวเองได้ทั้งในและต่างประเทศ และช่วยให้คุณลงทุนและซื้อขายได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ 

        เปิดบัญชีการลงทุนกองทุนเพื่อนการเลี้ยงชีพ RMF กับ DAOL INVESTMENT MANAGEMENT ได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร สนใจอยากพิจารณากองทุน RMF หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02 351 1800 กด 2 หรือเริ่มเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์วันนี้

       หากคุณอยากเริ่มต้นซื้อกองทุนรวม RMF เพื่อต่อยอดเงินออมไปพร้อมกับการลงทุนแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไร หรือมีกองทุน RMF แล้ว แต่อยากต่อยอดการลงทุนต่อ DAOL INVESTMENT MANAGEMENT มาพร้อมกับทีมงานด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการและแนะนำเรื่องการลงทุน เพื่อที่คุณจะได้สามารถสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนในแบบของตัวเองได้ทั้งในและต่างประเทศ และช่วยให้คุณลงทุนและซื้อขายได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ สมัครได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร หากสนใจอยากพิจารณากองทุน RMF หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02 351 1800 กด 2 หรือเริ่มเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ 


ดูข้อมูลกองทุน RMF เพิ่มเติม


            

 

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF

 

Rmf 02

 

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
  • เนื่องจากกองทุน DAOL-GOLDRMF และ DAOL-GLOBALEQRMF มีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
  • สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับ หนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บลจ.ดาโอ) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ

 

กลับสู่ด้านบน

back-to-top
กองทุนอื่นๆดูทั้งหมดcombo-icon
certifiedfacebookyoutubeline

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

02 351 1800 กด 2customercare_investment@daol.co.th

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 52
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

logo

and our member companies

DAOL SECDAOL INVESTMENT MANAGEMENTDAOL REITDAOL LENDWE DIGITAL

©2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์